Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym. 

Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia:

 bot1urządzenia ciśnieniowe bot4urządzenia transportu bliskiego 
 bot2

zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

 bot5 dźwigniki
 bot3zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych bot7przenośniki kabinowe i krzesełkowe

Zamknij
Korzystanie z witryny oznacza akceptację Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookie w serwisie