Najbliższe szkolenia

24.11.2017 Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów Białystok
   
24.11.2017 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych Bielsko Biała
   
24.11.2017
(3 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody ultradźwiękowej UT-2R Gliwice
   
24.11.2017 Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek Wałbrzych
   
29.11.2017 Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1:2017 Katowice
   
29.11.2017 Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych Ostrów Wlkp.
   
30.11.2017 Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1:2017 Szczecin
   
30.11.2017 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Dostosowanie polskiej energetyki do nowych norm emisji spalin na podstawie instalacji NOx Gliwice
   
30.11.2017 Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1:2017 Kielce
   
30.11.2017 Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek Gliwice
   
30.11.2017 Wymagania dla wytwórców stalowych konstrukcji budowlanych zgodnie z normami serii PN-EN 1090 Piotrków Tryb.
   
04.12.2017
(7 dni)
Badania magnetyczno-proszkowe MT-1i2 Gliwice
   
04.12.2017
(4 dni)
Metoda główna badań nieniszczących VT-3 Gliwice
   
05.12.2017
(2 dni)
Szkolenie dla prowadzących kursy dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz z bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych Gliwice
   
05.12.2017 Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy PED Opole
   
06.12.2017 Zasady bezpiecznej eksploatacji dźwigów - dźwigi elektryczne z systemem sterowania zewnętrznym, wewnętrznym i przestawnym Gliwice
   
06.12.2017 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT: Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych Kielce
   
06.12.2017 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT: Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego Radom
   
07.12.2017 Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów Warszawa
   
07.12.2017 Norma ISO 9001:2015 Kielce
   
07.12.2017 Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego Siedlce
   
07.12.2017 Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE Wrocław
   
07.12.2017 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych oraz rurociągów technologicznych i przesyłowych Wałbrzych
   
08.12.2017 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Bydgoszcz
   
08.12.2017
(3 dni)
Badania magnetyczne MT-2p Gliwice
   
11.12.2017 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT: Emisja Akustyczna w inspekcji urządzeń technicznych Poznań
   
11.12.2017
(2 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody magnetycznej MT-2R Gliwice
   
11.12.2017
(7 dni)
Badania penetracyjne PT-1i2 Gliwice
   
11.12.2017
(3 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody ultradźwiękowej UT-2R Gliwice
   
14.12.2017 Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek Piotrków Tryb.
   
15.12.2017
(3 dni)
Badania penetracyjne PT-2p Gliwice
   
18.12.2017
(2 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody penetracyjnej PT-2R Gliwice
   
19.12.2017 Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1:2017 Opole