UDT na spotkaniu członków „Krajowego Forum Chłodnictwa” Związku Pracodawców

UDT na spotkaniu Członków „Krajowego Forum Chłodnictwa” Związku Pracodawców 

Na zaproszenie Zarządu KFCH, w dniu 19 maja 2017 r. przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego wzięli udział w spotkaniu członków „Krajowego Forum Chłodnictwa” Związku Pracodawców. Spotkanie odbyło się w Toruniu gdzie przedstawiciel UDT Oddział w Bydgoszczy przedstawił temat budzący duże zainteresowanie środowiska "Działania UDT wynikające z ustawy o SZWO i F-gazach". W prezentacji zostały poruszone zagadnienia techniczne i prawne, związane z działalnością UDT, w szczególności pod kątem uzyskania certyfikatów dla przedsiębiorców. Wystąpienie skupiło się głównie na przeprowadzanych obecnie kontrolach u przedsiębiorców, wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Po prezentacji, która wzbudziła ogromne zainteresowanie i dużo pytań, rozmowy przeniosły się w kuluary. Na wszelkie pytania odpowiadali pracownicy z Oddziału UDT w Bydgoszczy i Wydziału Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji w Departamencie Koordynacji Inspekcji.

Spotkanie było kolejną okazją na przedstawienie wymagań i rozwianie wszelkich wątpliwości, związanych z kontrolami przedsiębiorców, przeprowadzanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

DOKUMENTY:

 

Pewnie, próbujmy.