Formularze

DOZÓR TECHNICZNY

Aby zarejestrować urządzenie techniczne po raz pierwszy należy złożyć do właściwego terenowo oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. 

Rejestrując urządzenie ciśnieniowe lub urządzenie transportu bliskiego proponujemy wykorzystać poniższe dokumenty.

Jeśli rejestrujesz urządzenie ciśnieniowe proponujemy wykorzystać poniższe formularze:

Jeśli rejestrujesz urządzenie transportu bliskiego proponujemy wykorzystać poniższe załączniki:

Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń, dokumenty rejestrowe oraz ewentualne upoważnienia. 

 

Wnioski dotyczące spajaczy:


UWAGA! Przedpłaty za sprawdzenie kwalifikacji prosimy dokonywać na rachunek oddziału przeprowadzającego egzamin. Numery rachunków znajdą Państwo w wykazie oddziałów.


Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE

 

Uznawanie technik prób szczelności zbiorników bezciśnieniowychUprawnianie zakładów krajowych do wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji urządzeń technicznych

 

Uprawnianie zakładów krajowych do chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń technicznych

Dokumenty pomocnicze dla zakładów uprawnionych: 
- Wzór formularza analizy chemicznej osadu
- Wzór poświadczenia wykonania chemicznego czyszczenia/trawienia urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu 

 

Uprawnianie zakładów zagranicznych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych

Flaga brytyjska miniatura Application for UDT approval - production of the pressure technical equipment and/or its elements

Flaga brytyjska miniatura Application for UDT approval - repair/modernization of the pressure technical equipment and/or its elements

 Flaga brytyjska miniatura Application for UDT approval - repair/modernization of the lifting equipment and/or its elements

 

Uprawnianie zakładów zagranicznych do wytwarzania materiałów i/lub elementów stosowanych do naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych

Flaga brytyjska miniatura Application for UDT approval - production of the materials and elements

 

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA W ZAKRESIE OZE

Akredytacja organizatorów szkoleń w zakresie OZE

 • Wniosek o udzielenie akredytacji
 •  

  Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE

   

   WSTĘPNA AKCEPTACJA DLA DŹWIGU

  Urząd Dozoru Technicznego wydaje wstępną akceptację dla dźwigu zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198), ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 203, poz. 1270, która uwzględnia zmiany wprowadzone dyrektywą 2006/42/WE obowiązującą od 29 grudnia 2009 r.

  WNIOSKI:

   

  KWALIFIKOWANIE LABORATORIÓW

  - Załącznik 1 - Karta metody badawczej

   

  UDT - CERT

  OCENA ZGODNOŚCI

   

  CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

   

  CERTYFIKACJA WYROBÓW

   

  EKSPERTYZY TECHNICZNE

   

  CERTYFIKACJA OSÓB

  Certyfikacja osób - spajaczy 

   

  Certyfikacja osób - nadzoru spawalniczego 

   

  Certyfikacja osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe oraz obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego

   

  Certyfikacja osób wykonujących badania nieniszczące

   

  Certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne

   

  Certyfikacja osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego

   

  Ochrona katodowa

   

  AKADEMIA UDT

   OCENA OŚRODKÓW SZKOLENIA

   

   

   

   

  Zamknij
  Korzystanie z witryny oznacza akceptację Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookie w serwisie