Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Księga Zarządzania UDT / Wydanie 22 / Załącznik 1 / 11.07.2017 r.

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Zapewnienie najwyższej jakości usług na rzecz bezpieczeństwa publicznego, świadczonych odpowiedzialnie i profesjonalnie, stanowi najważniejsze zadanie dla Kierownictwa i wszystkich pracowników Urzędu Dozoru Technicznego.

Zaufanie społeczne, partnerska współpraca z klientami oraz stały rozwój i wykorzystanie potencjału pracowników są dla nas priorytetem.

Cele te realizujemy:

  • stosując metody zarządzania zgodne z wymaganiami norm: PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17021-1, PN-EN ISO/IEC 17024, PN-EN ISO/IEC 17025, PN-ISO/IEC 27001, PN-EN ISO 9001, PN-N-18001 i PN-EN ISO 14001, procedur, reguł opisanych w Księdze Zarządzania UDT oraz systemie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
  • zapewniając bezstronne, uczciwe i profesjonalne wykonywanie badań technicznych oraz innych świadczonych usług
  • stawiając na innowacyjność i wprowadzając do inspekcji nowoczesne narzędzia
  • zapewniając bezpieczne środowisko pracy, stały rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji personelu oraz postępując zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej pracownika UDT
  • zapewniając zasoby i środki niezbędne do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 

Gwarantem realizacji powyższej polityki jest osobiste zaangażowanie Kierownictwa i wszystkich pracowników w przestrzeganie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Andrzej Ziółkowski
Prezes UDT

DOKUMENTY: