Departament Infrastruktury i Informatyki (DA)

DYREKTOR w zakresie odpowiedzialności za sprawy związane z infrastrukturą: Mariusz Mączka

DYREKTOR w zakresie odpowiedzialności za sprawy związane z informatyką: Piotr Majcherkiewicz

KONTAKT: 22 57-22-300

Departament Infrastruktury i Informatyki odpowiada w szczególności za:

  1. zarządzanie infrastrukturą stanowiącą własność UDT,
  2. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  3. koordynowanie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku i działalności UDT,
  4. zarządzanie środkami transportu stanowiącymi własność UDT oraz pojazdami wynajmowanymi,
  5. zapewnienie komórkom organizacyjnym, oddziałom terenowym i pracownikom środków teleinformatycznych (IT) niezbędnych do realizowanych przez nich zadań.