Uznawanie laboratoriów

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) realizuje zadania związane z wykonywaniem dozoru technicznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125). Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.

Zapleczem badawczo-ekspertyzowym UDT jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT). Wyniki badań prowadzonych przez CLDT wykorzystują inspektorzy UDT podczas wykonywania czynności dozoru technicznego.

Ustawa o dozorze technicznym stwarza również możliwości wykorzystywania wyników badań wykonywanych przez laboratoria uznane.

 

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: