Laboratorium Badawcze AB 001

W Laboratorium Badawczym badania wykonywane są przez wysoko kwalifikowany personel. Wykonujemy badania i ekspertyzy w techniczne:

 • urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • urządzeń zabezpieczających i osprzętu urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • badania chemiczne wód przemysłowych i osadów kotłowych
 • badania nieniszczące i niszczące wyrobów hutniczych i materiałów
 • maszyn, w tym dźwigów i dźwignic
 • układów automatyki urządzeń ciśnieniowych, w szczególności kotłów i podgrzewaczy
 • układów automatyki zabezpieczającej i sterowniczej maszyn
 • układów elektrycznych i elektronicznych
 • kompatybilności elektromagnetycznejW ramach badań i ekspertyz technicznych wykonywane są pomiary wielkości fizycznych, takich jak: masy, siły, przemieszczenia, prędkości, przyspieszenia, wielkości elektrycznych, drgań, hałasu, naprężenia, ciśnienia, natężenia przepływu oraz sprawdzenia poprawności i zgodnego z wymaganiami funkcjonowania obiektów badań. Wyniki badań wykorzystywane są w:
  • ocenie zgodności urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych, maszyn i innych
  • certyfikacji wyrobów
  • ekspertyzach stanu technicznego urządzeń
  • ekspertyzach zleconych przez jednostki wymiaru sprawiedliwości i nadzoru rynku.

 

DOKUMENTY: