Laboratorium wzorcujące AP 136

Najlepszym sposobem potwierdzenia metrologicznej jakości przyrządów pomiarowych używanych w twojej organizacji jest ich wzorcowanie.

Użytkownicy urządzeń pomiarowych muszą mieć pewność, iż stosowane przez nich urządzenia działają poprawnie i są odpowiednie do wykonywanych pomiarów. Firmy, w których pracownicy stosują urządzenia pomiarowe i wdrożony został system zarządzania jakością , powinny w sposób przejrzysty prowadzić nadzór nad swoim wyposażeniem pomiarowym. Spełniając wymagania zawarte w odpowiednich normach dot. certyfikowanych systemów zarządzania jakością, użytkownicy powinni wzorcować swoje urządzenia pomiarowe.

Jeżeli w swojej organizacji używasz suwmiarek, ciśnieniomierzy lub tachometrów cyfrowych i chcesz potwierdzić ich metrologiczną jakość, skorzystaj z usług laboratorium wzorcującego nr AP 136 i skontaktuj się z nami.

Laboratorium Wzorcujce CLDT zajmuje się wyposażeniem pomiarowo-badawczym użytkowanym w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Prace Laboratorium Wzorcujcego CLDT obejmują: - wykonywanie wzorcowań wewnętrznych i sprawdzeń okresowych wyposażenia pomiarowo-badawczego - nadzorowanie systemu wzorcowań i sprawdzeń wyposażenia pomiarowo-badawczego - prowadzenie centralnego rejestru wyposażenia pomiarowo-badawczego

W oparciu o zasoby Wydziału Metrologicznego, zorganizowano w 2010 r. w CLDT Laboratorium Wzorcujące, świadczące swoje usługi w zakresie:

 

DOKUMENTY:

 

KONTAKT:

Zbigniew Brych,

Kierownik, Laboratorium wzorcujące

e-mail: Zbigniew.Brych@udt.gov.pl

tel.:+48 61 62 80 308

CLDT, Centrala: +48 61 62 80 300