Lider Bezpieczeństwa Technicznego

lider bezpieczenstwa technicznego logo

Lider Bezpieczeństwa Technicznego to inicjatywa UDT, honorująca przedsiębiorstwa wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski. Kapituła rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego ocenia firmy zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych. Przedsiębiorstwa nominowane są w trzech kategoriach „wytwórca", „użytkownik" i „modernizujący". Do finału przechodzą firmy, które uzyskały najwyższe oceny we wszystkich kryteriach rankingu. Uroczyste ogłoszenie laureatów rankingu i przekazanie statuetki Lidera Bezpieczeństwa Technicznego odbywa się podczas corocznej konferencji UDT „Nauka, technika, gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju".