WUDT

WUDT to nieobowiązkowe specyfikacje techniczne, które nie mają mocy przepisów prawnych, ale stanowią cenioną pomoc praktyczną.

Stosowanie WUDT zapewnia spełnianie wymagań przepisów wdrażających wskazane w nich dyrektywy UE oraz przepisów o dozorze technicznym.

W UDT opracowano następujące specyfikacje techniczne:

WUDT-UC - specyfikacje techniczne dla urządzeń ciśnieniowych
 
WUDT-ZB-2009 - specyfikacje techniczne dotyczące modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych.
 
WUDT-UC-CH-1 - specyfikacje techniczne dla chemicznego czyszczenia i/lub trawienia. Uprawnianie zakładów. Tryb postępowania, dokumentacja.  
 
WUDT-UC-CH-2 -  specyfikacje techniczne dla chemicznego czyszczenia i/lub trawienia. Uzgadnianie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia. Tryb postępowania, dokumentacja.