Współpraca

Urząd Dozoru Technicznego współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami w Polsce i na świecie:

ceoc
  • CEOC International - International Confederation of Inspection and Certification Organisations - Międzynarodowa Konfederacja Organizacji Inspekcyjnych i Certyfikujących
 cen
  • CEN (Comité Européen de Normalisation - Europejski Komitet Normalizacyjny)
 efndt
  • EFNDT (European Federation for Non-Destructive Testing - Europejska Federacja Badań Nieniszczących)
 UE 1
  • Prace w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej; współpraca z jednostkami notyfikowanymi (Notified Body Forum) 
pkn
  • Polski Komitet Normalizacyjny
 mapa-europa
  • Współpraca dozorów technicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Ważni partnerzy UDT to organizacje, firmy i eksperci z takich krajów jak USA, Japonia, Korea, Australia czy Republika Południowej Afryki. Współpracujemy również z krajami europejskimi nie będącymi członkami Unii Europejskiej, np. Szwajcarią, Norwegią i krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a także z Rosją.