Zamówienia publiczne

Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniachTryb postępowania             Przedmiot zamówienia             Termin składania
ofert/wniosków
Zobacz
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-103/17  26.02.2018
do godz. 23:59
Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia laboratorium - system emisji akustycznej - znak sprawy ZP-DL-93/17  28.03.2018
do godz. 11:00
Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-14/18   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Obsługa narady warsztatowo-szkoleniowej Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-88/17   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-12/18   Więcej...
Przetarg nieograniczony Sprawdzenie, naprawa oraz wymiana sensorów w detektorach wielogazowych Typu QRAE Plus PGM 2000 I QRAE 3, będących na wyposażeniu UDT, nr spr. ZP-DL-58/17  16.03.2018
do godz. 12:00
Więcej...
Przetarg nieograniczony Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej lub mineralnej, gazowanej i niegazowanej dla UDT w 2018 roku, Znak sprawy: ZP-AP-02/18   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-97/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa 12 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu furgon wraz z obsługą serwisową w okresie 36 m-cy oraz ubezpieczeniem OC, AC, NNW, ASSISTANCE na okres 12 m-cy, nr ZP-AD-87/17  07.03.2018
do godz. 11:00
Więcej...
Przetarg nieograniczony Kompleksowa obsługa serwisowa systemu kopiująco-drukującego oraz systemu kopertującego - znak sprawy ZP-AT-77/17   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Sukcesywne świadczenie usług cateringowych (cz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) oraz wynajem sali szkoleniowej z usługą gastronomiczną (cz. 6) na potrzeby realizacji szkoleń/ spotkań organizowanych przez UDT.   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-102/17   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnych konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-92/17   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnych konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-78,91/17   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-80/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego, nr ZP-DL-62/17   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja warsztatów - Budowa współpracy w zespole - znak sprawy ZP-DK-60/17   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Kompleksowa organizacja konferencji UDT, znak sprawy: ZP-BDN-65/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej/ mineralnej dla Urzędu Dozoru Technicznego w roku 2018, nr sprawy ZP-AP-79/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego, nr sprawy ZP-AT-25/17 MODYFIKACJA SIWZ, PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA na 15.01.2018   Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - wyposażenie laboratorium - znak sprawy ZP-DL-59/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Sukcesywna dostawa okładek do ksiąg rewizyjnych, znak sprawy: ZP-AP-68/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług asysty technicznej, aktualizacji oraz usług wdrożeniowych, konsultacyjnych i programistycznych dla sytemu TETA, nr: ZP-AT-49/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu CPK oraz usługi serwisu pogwarancyjnego w 2018 r., znak sprawy ZP-AT-48/17   Więcej...

Ilość zamówień publicznych: 24