cldt intro

 

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) to pierwsze w Polsce laboratorium badawcze. W 2010 roku uzyskało również akredytację laboratorium wzorcującego.

W Laboratorium nasi eksperci wykonują badania i ekspertyzy techniczne m.in.: urządzeń ciśnieniowych  i bezciśnieniowych, dźwigów, dźwignic, układów automatyki zabezpieczającej i sterującej oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Wyniki tych badań wykorzystywane sa w procesach oceny zgodności, certyfikacji wyrobów i ekspertyzach stanu technicznego urządzeń.

CLDT posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO IEC 17025 i może zapewnić, że wyniki podejmowanych badań i wzorcowań są wiarygodne, rzetelne i użyteczne oraz podane w sposób dokładny i obiektywny.

W czasie wieloletniej działalności badawczej osiągnęliśmy wysoki poziom jakości oferowanych usług, metody badań oparte na intuicji i oku ludzkim zastąpiliśmy metodami opartymi na specjalistycznej wiedzy i kompetencjach.

Ciągle doskonalimy system zarządzania i rozwijamy metody badań i wzorcowań poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, zakup najnowocześniejszego wyposażenia do pomiarów i badań oraz wdrażanie i akredytowanie nowych metod.

Zatrudniona w CLDT kadra techniczna posiada wysokie kwalifikacje udokumentowane posiadanym wykształceniem, szkoleniami i certyfikatami. W zakresie badań NDT zatrudnieni pracownicy posiadają stopień co najmniej 2 i/lub 3 we wszystkich metodach badawczych oraz wymagane uprawnienia SEP i uprawnienia do badań na wysokości.

Wysokie kompetencje laboratorium potwierdzane są z pozytywnym wynikiem w trakcie corocznej oceny Polskiego Centrum Akredytacji jako niezależnej strony trzeciej.

 

Skargi i reklamacje są realizowane zgodnie z instrukcją: Odwołania, skargi i wnioski.

 

ilac mra PCA AB 001

 

ilac mraPCA AP 136