Akademia UDT dla dzieci

Spotkania realizowane pod hasłem Bezpieczne Dzieciaki, mają na celu budowanie świadomości zagrożeń, wynikających z niewłaściwej eksploatacji ogólnodostępnych urządzeń technicznych, zaznajomienie najmłodszych z rolą i zadaniami UDT w obszarze bezpieczeństwa technicznego w Polsce oraz promowanie bezpieczeństwa technicznego wśród wychowawców i rodziców. Spotkania w przedszkolach i szkołach prowadzone są w formie interaktywnej zabawy przeplatanej quizami, zagadkami oraz prezentacją pracy inspektora. Główny nacisk położony jest na bezpieczeństwo w obszarze dźwigów osobowych, popularnie zwanych windami, schodów ruchomych, wózków jezdniowych, placów zabaw i wesołych miasteczek.

W ramach popularyzacji bezpieczeństwa UDT również uczestniczy w zewnętrznych projektach organizowanych wśród których można wymienić Dziecięcą Politechnikę Opolską, Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz działania Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Zapraszamy do współpracy w ramach „Akademii UDT dla Dzieci” i kontaktu z opiekunem programu.

Opiekun programu: Małgorzata Suś - Ryszkowska, t. 22 57-22-396.

 kolorowanka dla dzieci  plakat mini  broszura mini
 Kolorowanka*  Plakat*  Dominiki nauka techniki" - broszura*
* materiały dedykowane na spotkania organizowane przez UDT w ramach „Akademii UDT dla Dzieci”

 

logo youtube

Zapraszamy również na kanał UDT na YouTube i zapoznania się z animacją dla najmłodszych - "Bezpieczeństwo w wesołym miasteczku, windzie i na schodach ruchomych".