Nadzór inżynierski

Urząd Dozoru Technicznego od wielu lat wspiera przedsiębiorców z sektora energetyki, chemii, petrochemii i gazownictwa współpracując przy największych przedsięwzięciach gospodarczych. Poza usługami strony trzeciej, oferowanymi projektantom i wytwórcom, proponujemy inwestorom nowe rozwiązanie – nadzór Inżynierski – wsparcie w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów prowadzenia inwestycji.

Zakres działań w ramach nadzoru inżynierskiego:

NADZÓR W FORMIE INSPEKCJI:

 • inspekcje i odbiory techniczne
 • opiniowanie planu inspekcji
 • kontrola i raportowanie postępu prac
 • monitoring „ścieżki krytycznej”
 • analiza kompletności dokumentacji warsztatowych i odbiorowych
 • weryfikacja zakresu certyfikacji i monitorowanie statusu prowadzonych certyfikacji
 • weryfikacja kompetencji podwykonawców
 • wspomaganie inwestora w relacjach z wykonawcami
 • monitoring spełnienia wymagań formalno-prawnych
 

NADZÓR NAD DZIAŁANIAMI WYTWÓRCÓW

 • sprawdzenie kompletności/ terminowości dokumentacji
 • kontrola stanu wypełniania bieżących zaleceń
 • weryfikacja poprawności prowadzonych procesów
 • zwolnienie wysyłki urządzeń do zamawiającego
 

NADZÓR SPAWALNICZY

 • nadzór dokumentacji i prac spawalniczych
 • kontrola wizualna złączy spawanych
 • weryfikacja raportów z badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych
 • weryfikacja laboratoriów badawczych
 • weryfikacja kompetencji podwykonawców
 • przeprowadzanie badań nieniszczących
 • sklill tests
 

NADZÓR ANTYKOROZJI

 • kontrola wizualna
 • kontrola wykonania powłok malarskich
 • weryfikacja raportów kontroli
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI

 • certyfikacja osób
 • szkolenia techniczne

 

DOKUMENTY