Najbliższe szkolenia

26.03.2018
(2 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody magnetycznej MT-2R Gliwice
   
29.03.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych Bielsko Biała
   
29.03.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych Wrocław
   
06.04.2018 Wymagania wobec przedsiębiorców na mocy znowelizowanej ustawy z dnia maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Wrocław
   
09.04.2018
(7 dni)
Ocena radiogramów - RTI Poznań
   
09.04.2018
(7 dni)
Badania penetracyjne PT-1i2 Gliwice
   
09.04.2018
(14 dni)
Badania ultradźwiękowe UT-2 Gliwice
   
09.04.2018
(10 dni)
Badania radiograficzne RT-1 Gliwice
   
09.04.2018
(5 dni)
Badania wizualne VT-1i2 Gliwice
   
10.04.2018
(2 dni)
Organizacja pracy wózkami jezdniowymi – nowe regulacje prawne Gliwice
   
11.04.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych Dąbrowa Górnicza
   
11.04.2018 Wymagania prawne i warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych oraz rurociągów technologicznych i przesyłowych Gliwice
   
11.04.2018 Bezpieczna eksploatacja zawiesi - praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych Kielce
   
11.04.2018 Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy PED Ostrów Wlkp.
   
11.04.2018 Bezpieczna eksploatacja żurawi przeładunkowych (przenośnych) Radom
   
11.04.2018 Bezpieczna eksploatacja zbiorników sprężonego powietrza w świetle przepisów prawnych i norm Zielona Góra
   
12.04.2018 Bezpieczna eksploatacja zawiesi Warszawa
   
12.04.2018 Bezpieczna eksploatacja zawiesi - praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych Szczecin
   
12.04.2018
(2 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody wizualnej VT-2R Gliwice
   
12.04.2018 Zasady uwalniania osób z unieruchomionych dźwigów osobowych Katowice
   
12.04.2018 Nowa dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50 Płock
   
13.04.2018
(3 dni)
Badania penetracyjne PT-2p Gliwice
   
13.04.2018 Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych - Urządzenia Ciśnieniowe Opole
   
16.04.2018
(3 dni)
VII Warszawska Konferencja Dźwigowa Warszawa
   
16.04.2018
(2 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody penetracyjnej PT-2R Gliwice
   
16.04.2018
(7 dni)
Badania magnetyczne i penetracyjne MTPT-3 Gliwice
   
17.04.2018 Wymagania prawne i warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych oraz rurociągów technologicznych i przesyłowych Rzeszów
   
17.04.2018 Wymagania wobec przedsiębiorców na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Siedlce
   
18.04.2018
(7 dni)
Badania ultradźwiEkowe Akt.UT-2 Gliwice
   
18.04.2018 Wymagania wobec przedsiębiorców na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Ostrów Wlkp.
   
18.04.2018 Analiza ryzyka a niezawodność instalacji kotłowych Poznań
   
19.04.2018 Wymagania wobec przedsiębiorców na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Szczecin
   
19.04.2018 Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów Bielsko Biała
   
19.04.2018 Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1:2017 Gdańsk
   
19.04.2018 Nadzór i kontrola robót spawalniczych - aktualizacja wiedzy Gliwice
   
19.04.2018 Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE Łódź
   
19.04.2018 Wymagania wobec przedsiębiorców na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Poznań
   
19.04.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT- Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego Siedlce
   
19.04.2018
(2 dni)
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wałbrzych
   
20.04.2018 Gaśnice - badania i eksploatacja Bydgoszcz
   
20.04.2018 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych Tarnów
   
24.04.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych Gorzów Wlkp.
   
24.04.2018 Bezpieczna eksploatacja zawiesi - praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych Katowice
   
26.04.2018
(2 dni)
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gliwice
   
26.04.2018 Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1:2017 Siedlce
   
26.04.2018
(2 dni)
BEZPIECEŃSTWO URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO – Dźwigi, przenośniki, urządzenia dla niepełnosprawnych AKTUALNE WYMAGANIA Wrocław
   
07.05.2018
(3 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody ultradźwiękowej UT-2R Gliwice
   
07.05.2018
(14 dni)
Badania radiograficzne RT-2 Gliwice
   
09.05.2018 Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych - wybrane zagadnienia Zielona Góra
   
10.05.2018 Eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu – szkolenie dla branży hotelarsko-gastronomicznej Gliwice
   
10.05.2018 Bezpieczna eksploatacja żurawi - wybrane zagadnienia Ostrów Wlkp.
   
14.05.2018
(10 dni)
Nadzór i kontrola robót spawalniczych Gliwice
   
14.05.2018
(7 dni)
Badania magnetyczno-proszkowe MT-1i2 Gliwice
   
15.05.2018 Aktualne wymagania stawiane naprawiającym i modernizującym urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu Katowice
   
16.05.2018
(3 dni)
Zarządzanie systemami automatyki zabezpieczającej SIL w instalacjach procesowych - na podstawie cyklu życia systemów bezpieczeństwa wg wymagań normy PN-EN 61511:2017 Płock
   
16.05.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych Radom
   
17.05.2018 Norma ISO 9001:2015 - nowe wymagania Warszawa
   
17.05.2018
(2 dni)
Bezpieczeństwo procesowe i wymagania eksploatacji urządzeń ciśnieniowych Szczecin
   
17.05.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT "Nowoczesne metody i techniki badań nieniszczących w inspekcji urządzeń technicznych" Poznań
   
17.05.2018 Nowa dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50 Gdańsk
   
17.05.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych – urządzenia ciśnieniowe Olsztyn
   
18.05.2018
(3 dni)
Badania magnetyczno-proszkowe MT-2p Gliwice
   
18.05.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego Wałbrzych
   
21.05.2018
(2 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody magnetycznej MT-2R Gliwice
   
21.05.2018
(5 dni)
Badania wizualne VT-1i2 Gliwice
   
22.05.2018 Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów Gorzów Wlkp.
   
22.05.2018 Norma ISO 9001:2015 Rzeszów
   
23.05.2018 Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy PED Gliwice
   
24.05.2018 Kompatybilność elektromagnetyczna EMC - szkolenie podstawowe Poznań
   
24.05.2018
(2 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody wizualnej VT-2R Gliwice
   
24.05.2018 Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych Gliwice
   
24.05.2018
(2 dni)
Badania wizualne VT-2p Gliwice
   
24.05.2018 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Katowice
   
24.05.2018 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących lub żrących Piotrków Tryb.
   
24.05.2018 Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE Siedlce
   
24.05.2018 Urządzenia ciśnieniowe oraz zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu na stacjach paliw oraz stacjach LPG Tarnów
   
25.05.2018 Zasady uwalniania osób z unieruchomionych dźwigów osobowych Bydgoszcz
   
04.06.2018
(14 dni)
Badania radiogarficzne RT-1i2 Gliwice
   
04.06.2018
(17 dni)
Badania ultradźwiękowe UT-1i2 Gliwice
   
04.06.2018
(4 dni)
Badania wizualne VT-3 Gliwice
   
06.06.2018 Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50 Dąbrowa Górnicza
   
07.06.2018
(2 dni)
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 – wymagania, wytyczne, metody i narzędzia pracy Gliwice
   
08.06.2018 Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych –Urządzenia transportu bliskiego – wózki widłowe, suwnice Opole
   
11.06.2018
(7 dni)
Badania penetracyjne PT-1i2 Gliwice
   
12.06.2018 Wymagania wobec przedsiębiorców na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Warszawa
   
13.06.2018
(7 dni)
Badania radiograficzne Akt.RT-2 Gliwice
   
13.06.2018 Wymagania stawiane naprawiającym i modernizującym urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu Rzeszów
   
14.06.2018 Bezpieczna eksploatacja żurawi wieżowych na placach budów Gdańsk
   
14.06.2018 Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek Gliwice
   
14.06.2018 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych Siedlce
   
15.06.2018 Chemiczne czyszczenie i trawienie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu Bydgoszcz
   
15.06.2018
(5 dni)
Badania radiograficzne RT-2p Gliwice
   
18.06.2018
(2 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody penetracyjnej PT-2R Gliwice
   
19.06.2018
(3 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody radiograficznej RT-2R Gliwice
   
20.06.2018
(5 dni)
Badfania ultradźwiękowe UT-2p Gliwice
   
21.06.2018 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Tarnów
   
22.06.2018
(3 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2.stopnia z metody ultradźwiękowej UT-2R Gliwice
   
25.06.2018
(5 dni)
Badania ultradźwiękowe UT-3 Gliwice
   
28.06.2018 Wymagania dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE dotyczące urządzeń transportu bliskiego Gliwice
   
30.08.2018 Wymagania dla wytwórców stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów prawa oraz norm PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2 Gdańsk
   
30.08.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych - urządzenia montowane na pojazdach Piotrków Tryb.
   
05.09.2018 Automatyka zabezpieczająca kotłów w aspekcie norm bezpieczeństwa funkcjonalnego Siedlce
   
06.09.2018 Kotły grzewcze na paliwa stałe wg normy PN-EN 303-5:2012. Wymagania, badania, zasady umieszczania na rynku (ocena zgodności, certyfikacja). Poznań
   
06.09.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Urządzenia ciśnieniowe - połączenia kołnierzowe w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie Gdańsk
   
13.09.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT "Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych" Tarnów
   
17.09.2018
(5 dni)
Badania wizualne - VT-1i2 Poznań
   
20.09.2018 Modernizacja dźwigów osobowych - wymagania prawne, praktyczne rozwiązania Gdańsk
   
20.09.2018 Niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki podczas eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych Katowice
   
20.09.2018 Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów Piotrków Tryb.
   
20.09.2018 Pomiary w instalacjach elektrycznych urządzeń transportu bliskiego Siedlce
   
27.09.2018 Norma ISO 9001:2015 Olsztyn
   
28.09.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych Łódź
   
04.10.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych Bielsko Biała
   
04.10.2018 Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy PED Gdańsk
   
08.10.2018
(4 dni)
Ultradźwiękowe pomiary grubości - UTT-1 Poznań
   
10.10.2018 Zasady przenoszenia oznaczeń materiałowych Ostrów Wlkp.
   
16.10.2018 Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek Katowice
   
23.10.2018
(2 dni)
Urządzenia zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia Poznań
   
24.10.2018 Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - szkolenie aktualizujące wiedzę dla konserwatorów UTB Olsztyn
   
25.10.2018 Wózki jezdniowe podnośnikowe - eksploatacja wózków z platformą roboczą i osprzętem - zasady bezpieczeństwa. Ostrów Wlkp.
   
25.10.2018 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących lub żrących Piotrków Tryb.
   
25.10.2018 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych oraz rurociągów technologicznych Siedlce
   
25.10.2018 Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50 Tarnów
   
07.11.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych Zielona Góra
   
08.11.2018 Eksploatacja urządzeń ciśnieniowych oraz zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących lub żrących Gdańsk
   
12.11.2018
(7 dni)
Ocena radiogramów - RTI Poznań
   
13.11.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT - Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych Katowice
   
14.11.2018 Wózki jezdniowe podnośnikowe - eksploatacja wózków z platformą roboczą i osprzętem - zasady bezpieczeństwa Olsztyn
   
15.11.2018 Bezpieczna eksploatacja dźwigów - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów Piotrków Tryb.
   
16.11.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych Białystok
   
16.11.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych Wałbrzych
   
22.11.2018 Niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki podczas eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych Olsztyn
   
22.11.2018 Wymagania wobec przedsiębiorców na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Siedlce
   
23.11.2018 Podstawowe zagadnienia spawalnictwa w przemyśle gazowniczym Tarnów
   
03.12.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT "Emisja Akustyczna w inspekcji urządzeń technicznych" Poznań
   
06.12.2018 DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Siedlce