Dni Bezpieczeństwa Technicznego

"Dni Bezpieczeństwa Technicznego" to cykl ogólnopolskich spotkań informacyjnych DBT realizowany od 2014 roku. W trakcie DBT odbywają się warsztaty tematyczne połączone z indywidualnymi konsultacjami ekspertów UDT.

W czasie spotkań, oprócz podstawowych informacji dotyczących działalności UDT i przepisów o dozorze technicznym, prezentowane są urządzenia ciśnieniowe i transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu oraz przykłady i analiza wypadków wynikających z niewłaściwej ich eksploatacji. Stałym elementem spotkań jest prezentacja działalności UDT w obszarze oceny zgodności wg dyrektyw UE, oznakowania CE, certyfikacji osób, wyrobów i systemów zarządzania oraz szkoleń.

Wybrane spotkania DBT poświęcone są tematyce branżowej, nakierowanej na konkretne grupy urządzeń lub obszary przemysłowe.

Dni Bezpieczeństwa Technicznego adresujemy przede wszystkim do właścicieli i kadry zarządzającej mikro- i małych przedsiębiorstw, a także do osób odpowiedzialnych za BHP, utrzymanie ruchu, specjalistów technicznych i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego i bezpieczną eksploatacją urządzeń technicznych. Udział w Dniach Bezpieczeństwa Technicznego jest doskonałym sposobem na uzupełnienie i aktualizację wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu. W spotkaniach uczestniczą Pracownicy firm i branż takich jak:

 
 • Urzędy miast i gmin
 • Policja, Straż pożarna
 • Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Firmy szkoleniowe
 • Jednostki wojskowe
 • Transport kolejowy
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • Energetyka
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł chłodniczy
 • Przemysł spożywczy
 • Laboratoria
 • Firmy projektowe
 • Producenci i serwisanci dźwigów
 • Producenci urządzeń ciśnieniowych
 • Huty
 • Koksownie
 • Kopalnie
 • Odlewnie
 • Szkoły
 • Uczelnie

PLAN SPOTKAŃ DBT na 2018 r. znajduje się TUTAJ. Zapraszamy!