Roboty inspekcyjne

Wprowadzenie robotyki do dziedziny inspekcji technicznej i utrzymania ruchu w kapitałochłonnej infrastrukturze przemysłowej (przemysł petrochemiczny i energetyczny) daje możliwość minimalizacji ryzyka z jakim związane są te gałęzie przemysłu w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa. Mowa tu nie tylko o bezpieczeństwie życia i zdrowia ludzkiego, ale również bezpieczeństwie gospodarczym - energetycznym, oraz środowiska.

Wykorzystanie robotów podczas prowadzenia czynności inspekcyjnych i konserwacyjnych pozwala na redukcję kosztów postojów remontowych badanych urządzeń (rusztowania, ilość zaangażowanych pracowników), znaczne skrócenie czasu inspekcji, przeprowadzanie badań na pracującej instalacji a także może przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa personelu przez wyeliminowanie konieczności wchodzenia do przestrzeni zamkniętych/niebezpiecznych, wykonywania prac na wysokościach i narażania się na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych. UDT przewiduje, że dzięki połączeniu działań wysoko wykwalifikowanego personelu i zrobotyzowanych systemów inspekcyjnych, możliwe będzie znaczne skrócenie przerw w eksploatacji kluczowych instalacji technologicznych, za czym idzie wzrost produkcji i zysków w polskim przemyśle, przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa.

W ostatnim dziesięcioleciu branża robotyki na świecie rozwija się niezwykle dynamicznie niemal w każdej dziedzinie techniki. Możliwości jakie oferują najnowsze rozwiązania stale się poszerzają. Aby wykorzystanie tego typu rozwiązań w inspekcji stało się realne, należy stymulować rynek w kierunku innowacji. Dlatego też propagowanie nowych technologii jest niezwykle istotne, pamiętając o tym, że ich ostateczna akceptacja jest procesem żmudnym i długotrwałym.

Ze względu na ogromną ilość wysiłku wkładanego w rozwój robotyki na całym świecie, UDT jako innowacyjna organizacja inżynierska uważnie śledzi rozwój prac w tej dziedzinie oraz stara się nawiązać współpracę z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w badania i rozwój technologii, które mogą okazać się przyszłością inspekcji.

WIĘCEJ: