AUBT

Praca urządzeń ciśnieniowych w środowisku wodorowym wiąże się ze znacznym ryzykiem eksploatacyjnym. Świadome zarządzanie ryzykiem np. w oparciu o metodologię RBI (Risk Based Inspection) pozwala zminimalizować ryzyko do określonego, akceptowalnego jego poziomu. Przyjęta i wdrażana przez UDT metodologia zarządzania ryzyka w oparciu o standardy API (American Petroleum Institute) wskazuje metody i techniki badawcze, które najefektywniej odwzorowują stan uszkodzenia materiału spowodowanego przez dany mechanizmem degradacji. Jednym z najbardziej problematycznych mechanizmów degradacji w środowisku wodorowym pod względem możliwości identyfikacji i monitorowania procesu jego rozwoju jest wysokotemperaturowy atak wodorowy (High Temperature Hydrogen Attack - HTHA).

Powyższe rozważanie związane z gwałtownym rozwojem technik inspekcyjnych może skłaniać do stosowania nowego podejścia do oceny stanu technicznego urządzenia. Silna tendencja stosowania badań celowanych, zintegrowana z wdrażaną metodologią inspekcji aktywnej wymusza stosowanie coraz to bardziej zaawansowanych technik badawczych (np. AUBT) umożliwiających prognozę i ocenę nawet tak subtelnych uszkodzeń jak te pochodzące od HTHA. Aby zarządzać świadomie ryzykiem eksploatacyjnym, szczególnie w tak newralgicznych sektorach przemysłu jak przemysł chemiczny czy petrochemiczny, konieczne jest podjęcie permanentnych działań zapewniające podwyższanie poziomu wiedzy i umiejętności inspektora w obszarach interdyscyplinarnych, począwszy od inżynierii materiałowej, a na zaawansowanych technikach badawczych kończąc. Nie bez znaczenia jest także przyjęcie rozwiązań systemowych, które zapewniły by pozyskiwanie i gromadzenie wiedzy oraz doświadczeń (np. bazy sygnałów rozproszonych fal ultradźwiękowych), co umożliwiłoby wykonanie i/lub weryfikację oceny jakościowej wskazań. Obecnie UDT prowadzi postępowanie mające na celu walidację tej metody.

WIĘCEJ: