27-29.09.2017 r. – Dyrektywa Dźwigowa 2014/33/UE

Inspektor

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez UDT Oddział w Bydgoszczy konferencji pt. „Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE”, która odbędzie się w dniach 27-29 września 2017 r. w hotelu Austeria Conference & Spa w Ciechocinku.

Podczas konferencji omówione będą zagadnienia:

  • Wybrane zagadnienia dotyczące dźwigów omawiane w Europejskiej Koordynacji Jednostek Notyfikowanych do dyrektywy 2014/33/UE oraz w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym
  • Wpływ rodzaju zespołu napędowego na efektywność energetyczną dźwigu
  • Sprawdzanie instalacji elektrycznych zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-17
  • Normy PN-EN 81-20:2014 i PN-EN 81-50:2014
  • Problemy ze spełnieniem wymagań norm zharmonizowanych stwierdzone podczas oceny zgodności
  • Analiza nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków z 2016 r.
  • Wymagania bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń (w tym dźwigowych), w ramach kompetencji PIP
  • Dźwigi dla ekip ratowniczych - wymagania techniczne
  • Systemy kontroli dostępu i systemy monitoringu w dźwigach
  • Wstępne akceptacje dla dźwigów z zaniżonymi strefami bezpieczeństwa

Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się – TUTAJ Zapraszamy!

Informacje o konferencji: Izabela Małecka, tel. 52 32 09 269, kom. 694 454 042, e-mail: izabela.malecka@udt.gov.pl