Seminarium UDT: Diagnostyka i ocena trwałości elementów kotłów i rurociągów, 27 września br. - zapraszamy!

rurociag2

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w seminarium organizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego pt. „Diagnostyka i ocena trwałości elementów kotłów i rurociągów", które odbędzie się 27 września br. w Warszawie.

Podczas seminarium zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Raport o stanie energetyki, dotyczący urządzeń zainstalowanych w blokach 200MW+ i nadzorowanych przez UDT na mocy ustawy o dozorze technicznym
  • Wytyczne UDT „Zasady diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania”
  • Wspomaganie diagnostyki urządzeń pracujących w warunkach pełzania przy zastosowaniu programów obliczeniowych wykorzystujących metody numeryczne
  • Wpływ zmęczenia na żywotność elementów rurociągów parowych
  • Innowacyjne metody badawcze w energetyce.
 

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli firm branży ciśnieniowej, wytwórców, projektantów, a także wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z bezpieczeństwem procesowym i eksploatacją urządzeń ciśnieniowych.

Dodatkowe informacje znajdują się – TUTAJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 19 września br. na adres e-mail: konferencje@udt.gov.pl 

Więcej informacji: Hanna Ratkowska tel. (22) 57 22 415 lub Agnieszka Ulrich tel. (22) 57 22 470.