System Zarządzania Energią zgodny z normą PN-EN ISO 50001 w KGHM Polska Miedź S.A. oraz ENERGETYKA Sp. z o.o.

KGHM mini

Dnia 19 września Prezes UDT Andrzej Ziółkowski wręczył certyfikaty firmom KGHM Polska Miedź S.A. oraz Energetyka Sp. z o.o. W uroczystości przekazania certyfikatu wzięli udział Pan Radosław Domagalski-Łabędzki - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Pan Ryszard Jaśkowski - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji. Certyfikat dla ENERGETYKI Sp. z o.o. odebrali m.in. Pan Andrzej Niedbalski – Prezes Zarządu oraz Pani Ewa Mirońska – Wiceprezes Zarządu. Ze strony UDT, poza Prezesem, w uroczystości uczestniczyli Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności Pan Jacek Niemczyk oraz Dyrektor O/UDT we Wrocławiu Pan Rafał Osiński.

Są to pierwsze akredytowane certyfikaty wydane przez Jednostkę Certyfikującą UDT-CERT na system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001. Należy zauważyć, że dzięki temu procesowi certyfikacji oraz uzyskanej akredytacji PCA, UDT-CERT potwierdził swoje kompetencje, nie tylko w certyfikacji systemów zarządzania energią, ale także w wymagających sektorach górniczym oraz energetycznym. Wręczone certyfikaty potwierdzają pełne wdrożenie oraz stosowanie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2012. KGHM Polska Miedź S.A. otrzymała certyfikat w zakresie „Wydobycie i wzbogacanie rud miedzi” oraz „Hutnictwo i rafinacja koncentratów miedzi”, zaś ENERGETYKA w zakresie „Produkcja, przesył, dystrybucja, energii elektrycznej i ciepła”.

Efektywność energetyczna jest podstawą nowego, energooszczędnego modelu gospodarki krajów UE i jednym z elementów strategii Europa 2020. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED/2012/27/UE) przewiduje kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii. Jednym z nich jest obowiązek sporządzania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. W Polsce dyrektywę 2012/27/UE wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Wdrożony system pozwala przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać. System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

  • KGHM_1
  • KGHM_2
  • KGHM_3