Uruchomienie procesów certyfikacji personelu ochrony katodowej na stopień 1 i 2

cert osoby 

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT informuje o uruchomieniu procesów certyfikacji personelu ochrony katodowej na stopień 1 i 2. Certyfikacja jest prowadzona zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby oraz PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej.