VII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne - „Ekonomika i bezpieczeństwo w amoniakalnych instalacjach chłodniczych” - relacja

 

  • metalko2017

W dniach 19-20 października 2017 r. odbyły się VII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne - „Ekonomika i bezpieczeństwo w amoniakalnych instalacjach chłodniczych”. METALKO Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji od siedmiu lat organizuje warsztaty amoniakalne dla osób z kierownictwa, dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych. W Warsztatach wzięło udział łącznie ponad 150 osób z Polski i z zagranicy. W tym:

  • 98 osób z nadzoru z 58 zakładów posiadających amoniakalne instalacje chłodnicze (dyrektorzy techniczni, szefowie utrzymania ruchu, główni mechanicy i energetycy, liderzy, mistrzowie, brygadziści maszynowni chłodniczych),

  • przedstawiciele 17 firm z Polski i zagranicy, którzy przygotowali wystąpienia oraz stoiska wystawowe i konsultacyjne,

  • osoby reprezentujące instytucje działające w obszarze i na rzecz chłodnictwa takie jak: UDT, Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, NOT, PSP,

  • przedstawiciele mediów takich jak: miesięcznik Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, miesięcznik Chłodnictwo&Klimatyzacja, Biuletyn Dozoru Technicznego INSPEKTOR, internetowe portale branżowe – klimatyzacja@pl i wentylacja@pl, TVP3 Oddział w Bydgoszczy.

Spotkanie chłodników zostało objęte Patronatem Honorowym Urzędu Dozoru Technicznego oraz Patronatem medialnym biuletynu UDT "INSPEKTOR".