Przyszłość polskiej energetyki - debata z udziałem Prezesa UDT, A.Ziółkowskiego podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2018

 forum zpp2018

W czasie konferencji „Zmieniamy Polski Przemysł”, która miała miejsce w Warszawie 25 stycznia 2018 r. debatowano o perspektywach rozwoju polskiej gospodarki, zachodzących w niej zmianach i scenariuszach dalszego rozwoju. Dużo uwagi poświęcono energetyce.

Prezes UDT, dr inż. Andrzej Ziółkowski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Energetyka. Modernizacje i inwestycje. Polska energetyka wobec współczesnych trendów.” W czasie dyskusji mówiono o elektromobilności, OZE, czystych technologiach węglowych jako nowych trendach we współczesnej energetyce oraz o problemach, jakie te trendy niosą dla energetyki jako systemu. Zwrócono uwagę na to, że już niedługo ważne będzie nie tylko to, ile się zużywa energii, ale także w jakim czasie - cena energii będzie się zmieniać dynamicznie. Jak wobec tych trendów postrzegać uzależnienie się polskiej energetyki od węgla?

Dr inż. Andrzej Ziółkowski, prezes UDT podkreślał, że punktem wyjścia dla koncepcji polskiej energetyki jest określenie miejsca, w którym znajduje się ona obecnie. Nowy model polskiej energetyki musi być kreowany w zależności od posiadanych zasobów. Chodzi nie tylko o paliwa. Energetyka węglowa to nie tylko problem węgla, którego w Polsce mamy dużo, choć zaczyna brakować surowca dobrej jakości. Energetyka węglowa potrzebuje także wody, a tej w Polsce brakuje w odpowiednich ilościach. Włączenie do systemu energetycznego odnawialnych źródeł energii wymaga rozwoju technologii magazynowych, ponieważ energetyka musi elastycznie dopasowywać się do wielkości zapotrzebowania na nią. Energetyka oparta na OZE jest uzależniona od dostępności tych źródeł w danym czasie. Stare bloki węglowe również nie są elastyczne, ale w większości przeszły modernizacje i są potrzebne. Polska energetyka potrzebuje systemu stabilizacji.

W kontekście budowy elektrowni atomowej Prezes UDT zauważył, że budowa elektrowni scentralizowanych rodzi problemy z przesyłem, z jego możliwościami. Inni paneliści również podkreślali, że energetyka scentralizowana jest u swego schyłku, oraz że Polska musi znaleźć własną drogę rozwoju energetyki biorąc pod uwagę posiadane zasoby i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa odbioru energii. Jednym z rozwiązań jest energetyka przemysłowa, na którą ostatnio postawił np. Orlen. Dyskutanci zgadzali się, że potrzebna jest zarówno energetyka węglowa jak energetyka oparta na innych źródłach energii, w tym na OZE, że potrzebna jest energetyka rozproszona.

Dr inż. Andrzej Ziółkowski podkreślał jednak, że wprawdzie nowe technologie są kuszące, ale musimy brać pod uwagę obecny stan polskiej energetyki jako wyjściowy. Musimy przede wszystkim go utrzymać i dobrze zarządzać rozwijającą się energetyką rozproszoną. Obecna polska energetyka to energetyka węglowa, od której świat odchodzi, ale dla nas stanowi ona fundament dla rozwoju innych rodzajów energii. Mając w miarę stabilny system energetyczny powinniśmy stworzyć wizję, jak energetyka w Polsce ma wyglądać w przyszłości. Najważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne.

UDT zmienił kontekst postrzegania bezpieczeństwa – mówił Prezes UDT – dziś mówimy o bezpieczeństwie publicznym. Czujemy się współodpowiedzialni za zagrożenia występujące w energetyce i w tym zakresie działamy podejmując coraz to nowe wyzwania, np. w zakresie cyberbezpieczeństwa, rozwoju polskiej elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych, w tym gazu ziemnego i wodoru. UDT obserwuje nowe technologie i analizuje, jakie zagrożenia mogą one nieść dla bezpieczeństwa publicznego oraz jakie szanse dla bezpieczeństwa energetycznego. Np. elektromobilność może być impulsem do rozwoju energetyki rozproszonej. Moce przesyłowe nie dadzą rady zaspokoić nowego zapotrzebowania na energię elektryczną. E-mobilność będzie wymuszać rozwój energetyki, a to będzie implikować nowe tematy w zakresie bezpieczeństwa człowieka i energetyki. Prezes UDT zwrócił uwagę, że w Polsce brakuje lokalnych wizji energetyki, rozwiązań systemowych. Poszczególne elementy nie tworzą efektywnego systemu – np. instalacje kogeneracyjne nie mają gdzie zrzucić ciepła, a mieszkania stanowiące dla nich naturalne chłodnie są ogrzewane z innych źródeł. Rozwiązania systemowe zwiększyłyby efektywność wykorzystania posiadanych mocy, a co za tym idzie - bezpieczeństwo energetyczne.

Bezpieczeństwo i jego rozwój jest w krajach rozwiniętych wykorzystywane do osiągania przewagi na rynku i kreowania rozwoju nowych technologii podkreślał dr inż. Andrzej Ziółkowski. Powinniśmy iść w tym samym kierunku, uwzględniając nasz szczególny punkt wyjścia i dbając o zachowanie i bezpieczeństwo posiadanych mocy wytwórczych.