UDT partnerem merytorycznym "I Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wytwórczych Energii"

13 marca, w Łodzi, rozpoczęło się I Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wytwórczych Energii. Partnerem tego wydarzenia, organizowanego przez PZU LAB, jest Urząd Dozoru Technicznego. Otwarcia Forum dokonali: Tomasz Huś, prezes zarządu PZU LAB, Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polski Zaklad Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Andrzej Ziółkowski - prezes UDT. Aktywny udział biorą przedstawiciele wiodących grup energetycznych w Polsce, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz uczelnie - Akademia Górniczo-Hutnicza czy Politechnika Łódzka. Celem Forum jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa przemysłu energetycznego. W programie forum prezentowane są międzynarodowe praktyki i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz personelu. Uczestnicy mają możliwość zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu Internetu rzeczy, wirtualnej rzeczywistości, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). W pierwszym dniu spotkania pan Michał Górny z UDT przedstawił referat pt.: "Zabezpieczenia przed wybuchem - wspólna odpowiedzialność inwestora, wykonawcy, producenta i użytkownika". Drugiego dnia odbyła się debata pt:"Program 200+", w której udział wziął m.in. pan Adam Ogrodnik - Wiceprezes UDT.

Więcej: www.pzu.pl/lab.