Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH, 17 - 18 maja 2018 r.

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez UDT Oddział w Szczecinie konferencji pt. „Bezpieczeństwo procesowe i wymagania eksploatacji urządzeń ciśnieniowych”, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2018 r. w Kompleksie Wczasowym SANDRA SPA w Pogorzelicy.

Podczas konferencji zaprezentowane będą następujące zagadnienia:

 • UDT w bezpieczeństwie publicznym

 • Ocena Ryzyka w oparciu o normę PN-EN 12100

 • Analiza Ryzyka w instalacjach przemysłowych – doświadczenia eksploatacyjne

 • Hazop w praktyce

 • Ocena skuteczności działania systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym

 • Deklarowanie zgodności zespołu

 • Zespół kotła – aspekty zespołu minimalnego, realizacja procedury oceny

 • Doświadczenia w zakresie oceny zespołu kotła

 • Analizy dynamiczne uderzenia hydraulicznego w procesie projektowania instalacji

 • Nowe czynniki chłodnicze w instalacjach ziębniczych

 • Parametry pracy w instalacji CO2 w obiegu nadkrytycznym

 • Ocena zgodności zespołów urządzeń ciśnieniowych instalacji ziębniczych

 • Wytyczne UDT w zakresie pełzania

 • Projektowanie, wykonanie, montaż i regulacja zawiesi

 • Teoria pomiarów naprężeń w rurociągach

 • Nastawa zaworów wspomaganych na gorąco

 • Naprawy doraźne w instalacjach rafineryjnych i petrochemicznych

 • Systemy monitoringu stanu wytężenia sieci gazowych

 • Próba ciśnieniowa w ramach inspekcji zgodnie z ustawą o dozorze technicznym

 • Wpółdzielenie czujników i elementów wykonawczych układów automatyki zabezpieczającej i regulacyjnej

 • Flamtec

 • Badania funkcjonalne automatyki zabezpieczającej na obiektach przemysłowych

 • Problemy połączeń kołnierzowych w praktyce

 • Uszczelnienia węzłów krytycznych w instalacjach przemysłowych

 • Zakres i przebieg szkoleń z wykonywania połączeń kołnierzowych oraz certyfikacja zgodnie z normą PN-EN 1591-4

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa w branży ciśnieniowej.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się – TUTAJ. Zapraszamy!

Więcej informacji:

Anna Parol, tel. 91 4806 412, kom. 883 375 929, anna.parol@udt.gov.pl