VIII Majowe Seminarium Spawalnicze, 10-11 maja 2018r., Kołobrzeg

Zapraszamy do udziału w organizowanym  przez Oddział Terenowy UDT w Bydgoszczy oraz Oddział Terenowy UDT w Szczecinie Biuro w Koszalinie VIII Majowym Seminarium Spawalniczym, które odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 r. w Hotel MARINE***** w Kołobrzegu.

Podczas seminarium zaprezentowane będą następujące zagadnienia:

 • Kwalifikowanie technologii spawania w praktyce przemysłowej – specyficzne problemy i przypadki

 • Badania termowizyjne tworzyw sztucznych

 • Badania wizualne powierzchni metodą pośrednią

 • Własności mechaniczne i mikrostruktura złączy stali superaustenitycznej spawanych metodami półautomatycznymi

 • Badania korozyjne złączy spawanych w świetle wymagań normatywnych dla obiektów wykonywanych ze stali kwasoodpornych i DUPLEX

 • Niezgodności spawalnicze i korozyjne rur stalowych w instalacjach wodociągowych wpływające na czas eksploatacji

 • Zakłady uprawnione przez UDT - zagadnienia praktyczne

 • Napawanie regeneracyjne szyn kolejowych

 • Spawanie wiązką elektronów

 • Kryteria doboru półautomatów spawalniczych MIG Puls

 • Badania rurociągów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP)  oraz certyfikacja personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14692

 • Zadanie i odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w świetle różnych warunków odniesienia

 • Praktyczne zastosowania zaawansowanych badań nieniszczących

 • Spawanie tworzyw termoplastycznych  - tworzywa wysoko fluorowe – technologia, wady, badania NDT/DT

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm branży spawalniczej.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się – TUTAJ. Zapraszamy!

Więcej informacji:

Izabela Małecka, tel. 52 32 09 269, kom. 694 454 042, izabela.malecka@udt.gov.pl

Paweł Bartkiewicz, tel. 94 348 17 12, kom. 883 375 895, pawel.bartkiewicz@udt.gov.pl