Normy zharmonizowane

Wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami nowego podejścia, związanymi z działalnością UDT, publikowane na stronie internetowej PKN:

  • 2014/68/UE - (PED) dotyczącą urządzeń ciśnieniowych
  • 2014/29/UE - (SPVD) dotycząca prostych zbiorników ciśnieniowych
  • 305/2011 - (CPR) dotycząca wyrobów budowlanych
  • 2009/142/WE -(GAD) dotycząca urządzeń spalających paliwa gazowe
  • 2014/34/UE - (ATEX) dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • 2014/33/UE - (Lifts) dotycząca dźwigów
  • 2006/42/WE - (MD - do 29.12.2009 r. - 98/37/WE) dotycząca maszyn
  • 2014/30/UE - (EMC) dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 

 

Wykazy norm zharmonizowanych są publikowane w zamieszczanych w Monitorach Polskich Obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, jako aktach wykonawczych do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016, poz. 655, tekst jednolity) - ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542)

Informacje dotyczące programu prac nad projektami Polskich Norm (na dany rok), w tym norm zharmonizowanych, znajdują się na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN): Programy prac.

Informacje o zasobach Biblioteki UDT można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30, pod numerem tel. (022) 57 22 132 lub drogą mailową: biblioteka@udt.gov.pl

W sprawie zakupu i wglądu do norm należy kontaktować się z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (www.pkn.pl).