Artykuły

  1. Stare windy Warszawy.
  2. Dźwigi osobowe. Wspieramy przywracanie sprawności zabytkom.
  3. Metody optymalizacji kolejności analizy węzłów HAZOP.
  4. Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji butli LPG, C.Kucaba
  5. Na początku był kocioł, Ewa Dorobińska
  6. Drony w służbie UDT, Janusz Samuła
  7. Innowacyjna metoda badania rurociągów – nowa oferta UDT dla przedsiębiorców, Janusz Samuła
  8. UDT a cyberbezpieczeństwo w sektorze przemysłowym, Janusz Samuła
  9. Badania pilotażowe metodą termowizji aktywnej, K. Zasada
  10. UDT i branża związana z gazem płynnym - rozmowa pomiędzy Adamem Ogrodnikiem, Wiceprezesem Urzędu Dozoru Technicznego a przedstawicielami branży związanej z gazem płynnym - Romanem Ślagowskim, Przewodniczącym Polskiej Organizacji Gazu Płynnego oraz Cezarym Kwellą, Prezesem Zarządu DragonGaz Sp. z o.o.
  11. UDT pomaga przedsiębiorcom w ocenie zaworów bezpieczeństwa, J. Kocięcki, J. Samuła
  12. Cyberbezpieczeństwo w przemyśle – nowe wyzwania dla UDT, dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego 
  13. Dron zaangażowany w rewizję wewnętrzną – zarówno UDT jak i klienci beneficjentami innowacji, Janusz Samuła
  14. Roboty w służbie bezpieczeństwu, Paweł Smoliński
  15. Wykrywanie wysokotemperaturowego ataku wodorowego, M. Łucki, R. Hołownia
  16. Szybciej, dokładniej i mniej kosztów – innowacje w UDT, E.Dorobińska
  17. UDT - Wdrażamy innowacje w sposób bezpieczny, J.Samuła
  18. Badania dronem – to już standard w Urzędzie Dozoru Technicznego, J.Samuła
  19. HAZOP – najczęściej stosowana metoda oceny ryzyka, R.Sauk
  20. Nadzór inżynierski w energetyce - case study, L.Gliniany, J.Woźniacki, M.Konat
  21. SIL – moda czy konieczność, J.Samuła
  22. Zaufanie niezbędne w przemyśle - rozmowa z Jackiem Niemczykiem, Dyrektorem Departamentu Certyfikacji w UDT
  23. Dozór techniczny a bezpieczeństwo publiczne, dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego