Oddział UDT w Bydgoszczy

ul. Kamienna 76

85-726 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 320 92 01

fax: (+48) 52 320 92 21

dział urządzeń ciśnieniowych:
(+48) 52 320 92 04, (+48) 52 320 92 67

fax: (+48) 52 320 92 41

dział urządzeń transportu bliskiego:
(+48) 52 320 92 06, (+48) 52 320 92 68

fax: (+48) 52 320 92 43

dział oceny zgodności:
(+48) 52 320 92 79

e-mail:o_bydgoszcz@udt.gov.pl

Godziny otwarcia oddziału: 7:00 - 15:00

Numer konta oddziału:
42 1130 1075 0020 1214 7720 0007

 

 

dział urządzeń ciśnieniowych w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 77B

87-100 Toruń

tel.: (+48) 56 69 27 300; 69 27 310

fax: (+48) 56 69 27 333

e-mail: o_torun@udt.gov.pl

Godziny otwarcia oddziału: 7:00 - 15:00

 

dział urządzeń ciśnieniowych we Włocławku

ul. Toruńska 224

87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 42 31 700; 42 31 701

fax: (+48) 54 42 31 733

e-mail: o_wloclawek@udt.gov.pl

Godziny otwarcia oddziału: 7:00 - 15:00

OUDT Bydgoszcz

or Map