ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a

58-309 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 66-09-800

fax: (+48) 74 66-09-808

e-mail: o_walbrzych@udt.gov.pl

Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

Numer konta: 56 1130 1033 0020 1214 7720 0031

walbrzych

From Address: To:
or Map