Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Księga Zarządzania UDT / Wydanie 24 / Załącznik 1 / 16.02.2018 r.

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Zapewnienie najwyższej jakości usług na rzecz bezpieczeństwa publicznego, świadczonych odpowiedzialnie i profesjonalnie, stanowi najważniejsze zadanie dla Kierownictwa i wszystkich pracowników Urzędu Dozoru Technicznego.

Zaufanie społeczne, partnerska współpraca z klientami oraz stały rozwój i wykorzystanie potencjału pracowników są dla nas priorytetem.

Cele te realizujemy:

  • stosując metody zarządzania zgodne z wymaganiami norm: PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17065,
    PN-EN ISO/IEC 17021,
      PN-EN  ISO/IEC 17024, PN-EN ISO/IEC 17025, PN-ISO/IEC 27001, PN-EN ISO 9001, PN-ISO 37001, PN-N-18001 i PN-EN ISO 14001, procedur, reguł opisanych w Księdze Zarządzania UDT
  • zapewniając bezstronne, uczciwe i profesjonalne wykonywanie badań technicznych oraz innych świadczonych usług;
  • stawiając na innowacyjność i wprowadzając do inspekcji nowoczesne narzędzia;
  • zapewniając bezpieczne środowisko pracy, stały rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji personelu oraz postępując zgodnie z&nbspzasadami kodeksu etyki zawodowej pracownika UDT;
  • dążąc do minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzenia korupcyjnego poprzez analizę zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w&nbsprealizowanych przez nas procesach;
  • zapewniając zasoby i środki niezbędne do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 

Gwarantem realizacji powyższej polityki jest osobiste zaangażowanie Kierownictwa oraz zobowiązanie wszystkich pracowników do przestrzegania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Andrzej Ziółkowski
Prezes UDT

 

DOKUMENTY: