Nadzór spawalniczy

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT (JCO UDT-CERT), oferuje certyfikację osób zgodnie z procesem certyfikacji w dziedzinie nadzoru spawalniczego.

Jest to certyfikacja osób nadzorujących operacje produkcyjne dotyczące spawania oraz wszystkie czynności związane ze spawaniem, zgodnie z normą PN-EN ISO 14731:2008 „Nadzór spawalniczy - zadania i odpowiedzialność".

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: