Informacja o usługach wspierających komunikowanie.

gluchoniemi

W związku z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Dozoru Technicznego dostępne są następujące środki wspierające komunikowania się osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osób uprawnionych):

  1. strona internetowa - www.udt.gov.pl;
  2. poczta elektroniczna -   udt@udt.gov.pl (na stronie internetowej udostępnione są adresy e-mail do wszystkich Oddziałów UDT);
  3. faks: +48 22 822-72-09 (na stronie internetowej udostępnione są numery fax do wszystkich Oddziałów UDT);

 

Możliwe jest również skorzystanie z usług przeszkolonego pracownika posługującego się polskim językiem migowym, przy wykorzystaniu systemu wideokonferencji. Chęć skorzystania z powyższej możliwości, należy zgłosić co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w formie pisemnej na adres email: udt@udt.gov.pl, faksem nr +48 228227209 lub na adres: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa z dopiskiem na kopercie „język migowy".

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).