Sprzedaż majątku

Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniachTryb postępowania             Przedmiot zamówienia             Termin składania
ofert/wniosków
Zobacz
Sprzedaż składników majątku Przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego  05.03.2018
do godz. 12:00
Więcej...
Sprzedaż składników majątku Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości UDT w Bydgoszczy, Poznaniu i Wałbrzychu.  01.03.2018
do godz. 14:00
Więcej...

Ilość zamówień publicznych: 2