Wizja i misja UDT

MISJA Urzędu Dozoru Technicznego

Nowoczesne, profesjonalne oraz efektywne działanie w obszarze bezpieczeństwa publicznego przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju.

WIZJA Urzędu Dozoru Technicznego

Lider innowacyjności w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

CELE STRATEGICZNE Urzędu Dozoru Technicznego

 • Intensyfikacja działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego
 • Rozwój innowacyjnej organizacji inżynierskiej
 • Wzrost satysfakcji klienta
 • Zapewnienie płynności finansowej
 • Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Usprawnienie logistyki usług

 

WARTOŚCI Urzędu Dozoru Technicznego

Efektywne wypełnianie misji UDT i realizacji Strategii UDT na wszystkich poziomach organizacji przebiega zgodnie z przyjętymi przez UDT wartościami:

 • kompetencje,
 • rzetelność,
 • rozwój,
 • odpowiedzialność,
 • bezstronność.