Kierownictwo UDT - Centrala

dn aziolkowski2

Andrzej Ziółkowski

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Andrzej Ziółkowski, dr inż., prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej oraz studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn Instytut Mechaniki Stosowanej tej samej uczelni, a następnie Master of Business Administration Program Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University. Był pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej, przez wiele lat dyrektorem Oddziału UDT w Poznaniu. Jest współautorem przepisów z zakresu urządzeń ciśnieniowych stosowanych w Polsce, był członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 269 Bezpieczeństwo Chemiczne, współautorem patentu podkładki o stałej sile oddziaływania, a także wykładowcą na Politechnice Poznańskiej na studium podyplomowym z zakresu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków.

Ogrodnik Adam 

Adam Ogrodnik

Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Ukończył Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, a następnie studia podyplomowe Energetyka Jądrowa na Wydziale MEL Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Od wielu lat jest związany z Urzędem Dozoru Technicznego, gdzie przeszedł całą ścieżkę kariery zawodowej. Kierował Wydziałem Energetyki Jądrowej i Potwierdzania Kwalifikacji. Ostatnio jako dyrektor Departamentu Koordynacji Inspekcji był odpowiedzialny za sprawy techniczne. Współpracuje z wieloma organizacjami w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Polsce.