Struktura Organizacyjna UDT

Departament Techniki (DT)
Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności (DC)
Departament Innowacji i Rozwoju (DS)
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (DL)
Departament Administracji i Infrastruktury (DA) 
Departament Informatyki (DI) 
Departament Finansowy (DF)
Departament Kadr (DK)
Departament Prawno-Organizacyjny (DP)
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych (NO)
Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (NB)
Zespół  Kontroli i Audytu Wewnętrznego (NK)

STRUKTURA ODDZIAŁOW TERENOWYCH

Oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy

 •   Biuro w Płocku
 •   Biuro w Toruniu
 •   Biuro we Włocławku

Oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku

 •   Biuro w Olsztynie

Oddział terenowy z siedzibą w Katowicach

 •   Biuro w Bielsku-Białej
 •   Biuro w Częstochowie
 •   Biuro w Dąbrowie Górniczej
 •   Biuro w Gliwicach

Oddział terenowy z siedzibą w Krakowie

 •   Biuro w Kielcach
 •   Biuro w Tarnowie

Oddział terenowy z siedzibą w Lublinie

 •   Biuro w Puławach
 •   Biuro w Rzeszowie

Oddział terenowy z siedzibą w Łodzi

 •   Biuro w Ostrowie Wielkopolskim
 •   Biuro w Piotrkowie Trybunalskim
 •   Biuro w Radomiu

Oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu

 •   Biuro w Gorzowie Wielkopolskim
 •   Biuro w Zielonej Górze

Oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie

 •   Biuro w Koszalinie

Oddział terenowy z siedzibą w Warszawie

 •   Biuro w Białymstoku
 •   Biuro w Siedlcach

Oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu

 •   Biuro w Opolu
 •   Biuro w Wałbrzychu

 

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa UDT.

Przy Prezesie UDT działa Kolegium UDT. Kolegium UDT jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UDT w zakresie przygotowywania projektów rozwiązań służących realizacji oraz zwiększaniu efektywności i jakości działań UDT, określonych w art. 37 ustawy.