FAQ: szkolenia

1. Kto prowadzi szkolenia dotyczące obsługi urządzeń czy konserwacji?

Szkolenia prowadzą ośrodki szkolenia zawodowego. Ośrodki szkolenia zawodowego mogą uzgodnić program szkolenia z UDT na podstawie §37 pkt. 14 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) z późniejszymi zmianami.

2. Czy UDT prowadzi kursy w zakresie obsługi wózków widłowych?

UDT nie prowadzi kursów w zakresie obsługi wózków widłowych. UDT nie organizuje szkoleń pozwalających uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń technicznych.

3. Czy UDT może wskazać konkretny ośrodek szkolenia zawodowego w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego?

UDT nie jest organem właściwym do wskazywania konkretnych ośrodków szkolenia zawodowego prowadzących szkolenia pozwalające uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Ośrodki Szkoleniowe prowadzące szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, w celu spełnienia kryteriów wymaganych dla uzgodnienia programu powinny jednak przy opracowywaniu programu uwzględnić minimalne wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące programów szkoleń.

Informacje w zakresie minimalnych wymagań dotyczących programów szkoleń dostępne są tutaj.

4. Kto prowadzi kursy z zakresu obsługi wózków widłowych?

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego prowadzą ośrodki szkolenia zawodowego. Ośrodki szkolenia zawodowego mogą uzgodnić program szkolenia z UDT na podstawie art. 37 pkt. 14 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami).

5. W jaki sposób mogę zapisać się na konferencję/seminarium/szkolenie?

Aby zapisać się na konferencję/szkolenie/seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.udt.gov.pl w zakładce: Najbliższe szkolenia, następnie przesłać go do wyznaczonego opiekuna konferencji/szkolenia/seminarium (konkretny pracownik oddziału UDT wskazany w nagłówku formularza).

6. Czy i jakie warunki UDT trzeba spełnić, aby założyć firmę szkoleniową oferującą szkolenia np. z zakresu obsługi wózków jezdniowych?

UDT nie uczestniczy i nie odpowiada za proces powstawania firm/ośrodków szkoleniowych oferujących szkolenia z zakresu wózków jezdniowych.

Jednakże zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń dostępne są na stronie internetowej www.udt.gov.pl w zakładce: Szkolenia/Programy szkoleń.

end faq