FAQ: przepisy prawne

1. Na jakiej podstawie dane urządzenie podlega dozorowi technicznemu?

O tym, które urządzenie techniczne podlega dozorowi technicznemu mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021) zmienione rozporządzeniem z dnia 03.02.2003 r. (Dz.U. Nr 28, poz.240).

end faq