FAQ: uprawnianie zakładów

1. Jakie warunki musi spełnić firma ubiegająca się o wydanie decyzji uprawniającej do wytwarzania, naprawiania lub modernizowania urządzeń technicznych?

Wszelkie informacje dotyczące uprawnień dla wytwarzających, naprawiających lub modernizujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu (oraz materiały i elementy stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń), zgodnie z art. 9 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego w formie decyzji administracyjnej znajdują się na stronie internetowej UDT (www.udt.gov.pl) w zakładce: Dozór techniczny/Uprawnianie zakładów.

W zakładce: Dozór techniczny / Uprawnianie zakładów / Wnioski i formularze znajduje się opis procesu, jak również wszystkie formularze i wnioski, które należy złożyć.

end faq