FAQ: dozór techniczny - rejestracja urządzenia

1. W jaki sposób należy zarejestrować urządzenie podlegające dozorowi technicznemu?

Wszelkie informacje dotyczące sposobu rejestracji nowego urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego dostępne są na naszej stronie internetowej www.udt.gov.pl pod linkiem: Rejestracja urządzenia.

Dostępne tam są również wymagane formularze.

2. Gdzie należy zarejestrować urządzenie techniczne – w miejscu siedziby firmy czy tam gdzie znajduje się urządzenie techniczne?

Rejestracja urządzenia, a także badania odbiorcze i kontrolne odbywają się w miejscu eksploatacji urządzenia.

end faq