Zasłużeni dla dozoru technicznego

odnzaka Zasłużony dla dozoru technicznego

Odznaka resortowa „Zasłużony dla dozoru technicznego” jest przyznawana zasłużonym pracownikom Urzędu Dozoru Technicznego oraz osobom wyróżniającym się w konsekwentnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa technicznego.

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/06 prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 18 sierpnia 2006 r. odznakę „Zasłużony dla dozoru technicznego” przyznaje Kapituła. Członków Kapituły powołuje prezes UDT spośród pracowników posiadających odznakę co najmniej 3 lata.

DOKUMENTY: