Rodzaj Urządzenia  Jak zbudowany jest nr zakładu?
Ux-ii-zz-p/kk-rr

DO - dźwigi osobowe
DS - dźwigi szpitalne
DT - dźwigi towarowe
DTm - dźwigi towarowe małe
DB - dźwigi budowlane
PR - podesty ruchome
UM - układnice magazynowe
S - suwnice
ZSj - żurawie samojezdne
ZSz - żurawie szynowe
ZSt - żurawie stałe
ZPn - żurawie przenośne
ZPw - żurawie przewoźne
Wn - wciągniki
Wr - wciągarki
PO - przenośniki okrężne kabinowe i platformowe
SR - schody ruchome
CR - chodniki ruchome
WM - przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych
DG - dźwigniki
WJ - wózki jezdniowe
UN - urządzenia dla osób niepełnosprawnych
D1 - dźwigi z elementów/podzespołów
ED - elementy dźwigów
EG - elementy urządzeń dźwignicowych
DBo - dźwigi budowlane - towarowo-osobowe i osobowe
DK - dźwigi teatralne
DL - dźwignice linotorowe
PPs - przeciągarki pojazdów szynowych
UCt - urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych
UK - urządzenia do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych
WT - wyciągi towarowe
ZW - żurawie wieżowe

 

Ux - grupa uprawnień UC lub UD
ii - numer oddziału
zz - numer zakładu
p - zakres prac
    W - wytwarzanie urządzeń
    M - wytwarzanie w zakresie montazu
    N - naprawa urządzeń
    P - modernizacja urządzeń
    E - wytwarzanie elementów
kk - numer kolejnej decyzji dla danego zakładu
rr - dwie ostatnie cyfry roku wydania decyzji

Zamknij legendę.